Geleide Bezoeken Voor Allen

Voir et Dire Bruxelles
is een ronde tafel bestaande uit verenigingen voor cultureel thematisch toerisme. Deze verenigingen zijn : ARAU, Arkadia.be, Le Bus Bavard, Itinéraires en Pro Vélo. Elke vereniging bezit een eigen identiteit en dit vormt de rijkdom van deze ronde tafel.

Samen stellen deze vijf verenigingen talrijke kwalitatieve thematische geleide bezoeken voor aan individuen van maart tot december en voor groepen op aanvraag het hele jaar door.

Het seizoen 2012 zal in maart 2012 van start gaan en zal gepubliceerd worden op onze website.

TOEGANKELIJKE TOERISTISCHE ROUTES

De routes laten de personen met beperkte mobiliteit (PBM) toe, deel te nemen aan de « geleide bezoeken voor allen ». Het huidig aanbod spitst zich toe op slechthorenden en/of personen met een motorische deficiëntie.
De bezoeken die hier als voorbeeld worden voorgesteld, maken deel uit van een pilootproject dat de creatie beoogt van circuits waarbij verschillende categorieën van PBM worden geïntegreerd in de « klassieke » groepen. (Vervolgens zal hieraan worden toegevoegd, een aanbod voor de slechtzienden of personen met een intellectuele deficiëntie.)

Het begrip « persoon met beperkte mobiliteit » dient veel ruimer te worden opgevat dan « persoon met een handicap »: het omvat alle gebruikers die een moeilijkheid ondervinden van gelijk welke aard, om zich « normaal » te bewegen. In totaal vertegenwoordigen de personen met beperkte mobiliteit, 30 à 35 % van de bevolking.

DE PARTNERS


Voir et Dire Bruxelles is een ronde tafel bestaande uit verenigingen voor cultureel thematisch toerisme. Deze verenigingen zijn : ARAU, Arkadia.be, Le Bus Bavard, Itinéraires en Pro Vélo. Elke vereniging bezit een eigen identiteit en dit verrijkt de ronde tafel.

Samen stellen deze vijf verenigingen talrijke kwalitatieve thematische geleide bezoeken voor aan individuen van maart tot december en voor groepen op aanvraag het hele jaar door.

Het seizoen 2012 zal in maart 2012 van start gaan en zal gepubliceerd worden op onze website.

Met de steun van de Minister-President van de Franstalige Regering (Cocof), bevoegd voor Toerisme, Christos Doulkeridis, heeft TMA Concept (Toegankelijkheid en Mobiliteit voor Allen) het project « geleide bezoeken voor allen » in Brussel bedacht in samenwerking met
Voir et Dire Bruxelles.

Dit project vult het traditionele toeristische aanbod aan waardoor de vele bruisende culturele activiteiten in Brussel ontdekt kunnen worden.

Wij wensen op die manier de PBM en hun familie uit te nodigen opdat zij het aantal bezoekers van onze mooie hoofdstad kunnen doen stijgen.

De wandelingen zijn mogelijk op aanvraag bij de verschillende organiserende verenigingen.

Nuttige adressen

- www.voiretdirebruxelles.be, de website van Voir et Dire Bruxelles
- www.belgique-tourisme.be, de officiële website van ’Wallonie-Bruxelles Tourisme’ (WBT asbl)
- www.visitbrussels.be, de website van het communicatieagentschap voor de toeristische dienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- www.bruxellespourtous.be, de website van TMA Concept voor het toerisme in Brussel

De voorstelling van de bezoeken en de bezoeken zelf zijn enkel in het Frans beschikbaar.

 


Gids | Nieuws | AMT Concept | Contact | Admin |

© 2014 AMT Concept - All rights reserved - Powered by Parcours.com

Brussel Voor Allen

Toeristische gids voor de reizigers met beperkte mobiliteit

remerciements